čtvrtek 24. května 2012

Jak odradit uživatele rychle a spolehlivě?

Na dnešním pravidelném (koná se vždy jednou ročně) setkání tajemníků a sekretářek základních součastí FF UK (rozuměj kateder, ústavů či oddělení děkanátu) jsme se z větší části věnovali zavádění elektronické spisové služby: tak úžasně odstrašující příklad představení nového nástroje uvnitř vlastní organizace byste hledali jen marně. Koho neodradil, toho bezpečně vyděsil.

Nechci zde řešit podrobnosti zavádění tohoto nástroje, nařizuje je zákon a v důsledku by měl být jen elektronickou formou toho, co by odpovědní pracovníci měli již padesát let dělat (snaha tajemníka fakulty, Filipa Malého, přesvědčit, byla velká; zajímalo by mě, jak dlouho asi shromažďuje na tato setkání síly?). I přesto, že se to tzv. zavést musí, způsob představení nástroje byl velmi nešťastný, co se komu snažím nalhat, byl opravdu příšerný.

Zástupce firmy, která Filozofické fakultě dodává technické řešení, si připravil stručnou prezentaci, aby nás do systému zasvětil ještě předtím, než absolvujeme podrobné školení. Cílem bylo poskytnout nám především zřejmě ucelený obraz. Plánovaná půl hodina bohužel ing. Matoškovi nestačila, což je vzhledem k pouhým jeden a padesáti slajdům skutečně velké překvapení, zvlášť když se každému snímku věnoval bedlivě s horlivostí prezentéra-čtenáře. (Zvláště zaujatým sebemrskačům doporučuji prezentaci si skutečně projít, na stránce http://spisovka.ff.cuni.cz je k dispozici ve formátu PDF.)

Nejvýstižnější je snímek č. 50. Ano, troufám si tvrdit, že přesně tuto představu o fungování el. spisové služby jsem si z dnešního rychlého seznámení neodnesl pouze já.

Méně je prostě více.

Posted from my iPad.Žádné komentáře:

Okomentovat