pondělí 20. června 2011

Jak je důležitý background?

Minulý týden proběhlo na našem oboru, navazujícím magisterském, druhé kolo přijímacího řízení - ústní část, a já se měl možnost být přítomen u poloviny rozhovorů s těmi, kdo se uchází o studium nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zkušenost to byla na jednu stranu velmi vyčerpávající, na druhou stranu velice zajímavá nejen proto, že to bylo poprvé, co jsem byl lidově řečeno na druhé straně.

Aniž bych zacházel do podrobností a prozrazoval více, než mi Řád přijímacího řízení FF UK dovoluje, mohu říci, že se uchazeči a uchazečky rozdělili do tří skupin: na velmi malou skupinu "jasných" kandidátů, na poměrně početnou skupinu "nekandidátů" a na nejzajímavější skupinu uprostřed, o které se diskutovalo a která komisím připravila nejednu nesnadnou chvilku. Osobně musím říci, že jsem velice dobře cítil, jak důležitý je background uchazečů uchazeček.

I když jsme neskládali žádnou přísahu, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí jsme se snažili vybrat ty, kteří a které budou pro obor přínosem, rozšíří jej o nová témata i pohledy. A jsou to právě ti na hraně, u kterých je největší šance, že pro ně studium u nás bude významným obohacením a možná změní jejich život navždy.

Navazující magisterské studium je specializační a velmi krátké. Objevit je nutné mnohé, posunout se dopředu je nezbytné. Je těžké na základě desetiminutového rozhovoru (zvláště když body musíte udělit hned a nevíte, kdo čeká za dveřmi) určit, zda oním touženým studujícím je "ajťák", "emogirl", "pankáč", "hudebnice", "žurnalista" nebo snad "tanečnice"?

Čeká nás ještě náhradní termín, většina bodů již ale byla rozdána, avšak až v září se dozvíme, co nového k nám přináší...

Posted from my iPad.
Žádné komentáře:

Okomentovat